Privacybeleid

Privacybeleid

De website RENTAMAC.BE is eigendom van RENTAMAC, die de verantwoordelijke is voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wij hebben dit privacybeleid aangenomen, waarin wordt uiteengezet hoe wij omgaan met de informatie die door RENTAMAC.BE wordt verzameld, en waarin ook de redenen worden gegeven waarom wij bepaalde persoonsgegevens van u moeten verzamelen. Daarom dient u dit privacybeleid te lezen voordat u de RENTAMAC.BE website gebruikt.

Wij geven om uw persoonsgegevens en verbinden ons ertoe de vertrouwelijkheid en de veiligheid ervan te waarborgen.

De persoonlijke informatie die wij verzamelen:

Als u RENTAMAC.BE bezoekt, verzamelen wij automatisch bepaalde informatie over uw apparaat, waaronder informatie over uw webbrowser, uw IP-adres, uw tijdzone en sommige van de cookies die op uw apparaat geïnstalleerd zijn. Bovendien verzamelen wij, wanneer u door de site bladert, informatie over de afzonderlijke webpagina’s of producten die u bezoekt, de websites of zoektermen die u naar de site hebben verwezen, en hoe u met de site omgaat. Wij verwijzen naar deze automatisch verzamelde informatie als “apparaatinformatie”. Daarnaast kunnen wij de persoonsgegevens verzamelen die u ons tijdens de registratie verstrekt (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, naam, achternaam, adres, betalingsinformatie, etc.) om het contract te kunnen uitvoeren.

Waarom verwerken wij uw gegevens?

Onze topprioriteit is de veiligheid van de klantengegevens en daarom kunnen wij slechts minimale gebruikersgegevens verwerken voor zover dat absoluut noodzakelijk is om de website te onderhouden. Automatisch verzamelde informatie wordt alleen gebruikt om mogelijke gevallen van misbruik te identificeren en om statistische informatie over het gebruik van de website samen te stellen. Deze statistische informatie wordt niet anderszins geaggregeerd om een bepaalde gebruiker van het systeem te identificeren.

U kunt de website bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent of informatie te verstrekken aan de hand waarvan iemand u als een specifiek, identificeerbaar individu zou kunnen identificeren. Indien u echter gebruik wenst te maken van bepaalde functies van de website, of indien u onze nieuwsbrief wenst te ontvangen of andere gegevens wenst te verstrekken door het invullen van een formulier, kan het zijn dat u ons persoonsgegevens verstrekt, zoals uw e-mail, voornaam, achternaam, woonplaats, organisatie, telefoonnummer. U kunt ervoor kiezen uw persoonsgegevens niet aan ons te verstrekken, maar het is mogelijk dat u dan niet van bepaalde functies van de website gebruik kunt maken. U zult bijvoorbeeld onze nieuwsbrief niet kunnen ontvangen en u zult ons niet rechtstreeks vanaf de website kunnen contacteren. Gebruikers die niet weten welke informatie vereist is, worden verzocht contact met ons op te nemen via info@rentamac.be.

Uw rechten:

Indien u een Europese ingezetene bent, hebt u de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

Het recht om geïnformeerd te worden.
Het recht op toegang.
Het recht op rectificatie.
Het recht om te wissen.
Het recht om verwerking te beperken.
Het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Het recht om bezwaar te maken.
De rechten in verband met geautomatiseerde besluitvorming en profilering.

Indien u van dit recht gebruik wenst te maken, gelieve ons te contacteren via onderstaande gegevens.

Indien u een Europese ingezetene bent, merken wij bovendien op dat wij uw informatie verwerken om contracten uit te voeren die wij mogelijk met u hebben (bijvoorbeeld indien u een bestelling plaatst via de site), of anderszins om onze hierboven vermelde legitieme zakelijke belangen na te streven. Bovendien wordt u erop geattendeerd dat uw informatie buiten Europa kan worden overgedragen, ook naar Canada en de Verenigde Staten.

Links naar andere websites:

Onze website kan links bevatten naar andere websites die geen eigendom zijn van of niet worden gecontroleerd door ons. Houd er rekening mee dat wij niet verantwoordelijk zijn voor deze andere websites of de privacypraktijken van derden. Wij moedigen u aan om op te letten wanneer u onze website verlaat en om de privacyverklaringen te lezen van elke website die persoonlijke informatie kan verzamelen.

Informatie Beveiliging:

Wij slaan de door u verstrekte informatie op computerservers op in een gecontroleerde, veilige omgeving, die beschermd is tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of openbaarmaking. Wij hanteren redelijke administratieve, technische en fysieke waarborgen ter bescherming tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging en openbaarmaking van persoonsgegevens die onder onze controle en bewaring vallen. Echter, geen transmissie